Kалендар

октомври 2021
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Второ заседание на Съвместната работна група (СРГ) за подготовка на програмата за Трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България-Турция 2014-2020

27.05.14 | Новини

news.gif

Второто заседание на Съвместната работна група (СРГ) за подготовка на програмата за Трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България-Турция 2014-2020 се проведе на 13-ти май 2014 г. в гр. Анкара, Република Турция.

Срещата бе открита от г-жа Бейза Туран, директор на Дирекция финансово сътрудничество към Министерството по Европейските въпроси на Република Турция, като представител на Националния партниращ орган (НПО) и от г-жа Димана Садонкова, заместник-главен директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие на Република България, като представител на Управляващия орган (УО). Госпожа Ан-Ясмин Крабач, Програмен мениджър към Центъра за компетентност „Макрорегиони и европейско териториално сътрудничество“ на Главна дирекция  „Регионална и градска политика“ към Европейската комисия, също участва в срещата.

Представители на Министерството по Европейските въпроси, Министерството на развитието на Република Турция, представители от областните управи, общините и агенциите за развитие на Къркларели и Одрин участваха в срещата от турска страна.  От българска страна взеха участие представители от различни министерства, представители на местните власти от Хасково, Ямбол и Бургас, както и няколко неправителствени организации.

По време на срещата гостите имаха възможността да се запознаят с новостите по отношение на Правната рамка за ИПП II, както и с развитието на подготовката за бъдещата програма за ТГС по ИПП между Република България и Република Турция.

След продължителни дискусии и представяне на различни варианти и предложения, окончателното решение на членовете на СРГ бе, за новия програмен период програмата за ТГС по ИПП България-Турция да има два основни приоритета. В допълнение бе решено където е възможно и поради изключителната им важност, дейности, насочени към младежите, образованието и насърчаване на конкурентоспособността, да бъдат включени като хоризонтални теми в двата основни приоритета.

Във връзка с решението относно местоположението на бъдещия Съвместен секретариат, и Управляващият, и Националният партниращ орган представиха своите позиции, както и положителните и отрицателните последици, които може да има промяната местоположението на Секретариата. След обсъждане в рамките на СРГ, бе взето решение Секретариатът да запази своето седалище в гр. Хасково, както и своя клон в гр. Одрин и за програмен период 2014-2020 година.

pdf.gifSigned_Minutes_Final_JWG_BG_TR.pdf (973.16 KB)

pptx.gifpresentation_MA_TP_Roadmap.pptx (323.86 KB)

rar.gifpresentations___Programming.rar (2.52 MB)