Kалендар

февруари 2021
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

ПОКАНА ЗА "Доставка на материали за популяризиране на програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България"

29.02.12 | Обяви

Лот 1 – 2007CB16IPO006-TA-2012-1

Лот 2 – 2007CB16IPO007-TA-2012-1

Лот 3 – 2007CB16IPO008-TA-2012-1

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, обявява тръжна процедура за „Доставка на материали за популяризиране на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България” с финансовата подкрепа по Програмите за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия/Македония/Турция.

Тръжното досие е на разположение на следните интернет страници:http://www.mrrb.government.bg/http://www.ipacbc-bgrs.eu/,http://www.ipa-cbc-007.euhttp://www.ipacbc-bgtr.eu/ както и на сайта наEuropeAid:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Крайният срок за подаване на офертите е 2 Април 2012 година, 17:00 часа местно време. Допълнителна информация, както и отговори на въпроси,свързани с тръжната процедура, ще бъдат публикувани на гореспоменатите интернет страници.

Тръжната документация може да бъде изтеглена от  rar.gifтук (1.29 MB).