Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Допустим район

eligible_area.jpg

Избираемият трансграничен район на българска територия обхваща областите Бургас (включваща 13 общини), Ямбол (5 общини) и Хасково (11 общини), а на турска – провинциите Одрин и Къркларели. Българската избираема територия е 16 636.9 кв. километра, което е 14.99 % от територията на страната, а площта на турската избираема територия е 12 396 кв. километра (1.58 % от територията на страната). Общата граница е 288 км и има 3 функциониращи гранични пропускателни пункта. Общата численост на населението в трансграничната зона е 1 561 984 жители (830 917 жители на българска територия и 731 067 жители на турска територия). Трансграничната зона се характеризира с изобилие на културни, исторически и природни ресурси.