Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Втора покана

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България (Управляващ орган)

в сътрудничество с

Министерство на европейските въпроси, Република Турция
(Национален партниращ орган)

Стартира набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Предвиденият бюджет за настоящата Покана за предложения от двете партниращи страни възлиза на 8 941 025 Евро.


Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:
1. Устойчиво социално и икономическо развитие
2. Подобряване на качеството на живот

Крайната цел на програмата е да се повиши капацитета на местните и регионални власти, неправителствените организации и бизнес асоциации, образователни и културни институции  и др. в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво NUTS III) – области Бургас, Хасково и Ямбол за Турция (административно ниво еквивалент на NUTS III) – провинции Одрин и Къркларели.

Пълният пакет от документи, включително и Насоките за кандидатстване, се намират и могат да бъдат изтеглени от следните Интернет страници: www.ipacbc-bgtr.euwww.mrrb.government.bg, http://www.abgs.gov.tr и www.eufunds.bg   

Крайният срок за набиране на проектните предложения е 17:30 часа местно време на 08 декември 2011 г. на адреса посочен в Насоките за кандидатстване за настоящата Покана за набиране на проектни предложения. С цел разяснение и подпомагане на потенциалните бенефициенти ще бъдат организирани информационни кампании на българска и на турска територия. Конкретни дати и места за провеждане на информационните кампании ще бъдат оповестени на Интернет страниците: www.ipacbc-bgtr.eu, www.mrrb.government.bg и http://www.abgs.gov.tr

Контакти за допълнителна информация: Съвместен технически секретариат (СТС) - Хасково, тел.:  +359 38 66 38 88; СТС Антена – Одрин, тел.: +90 284 213 18 53


Важно! Удължава се срока за кандидатстване по втората покана за проектни предложения.

Крайния срок за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция, съфинансирана по ИПП се удължава до 16 януари 2012 г. ,17.30 ч.

pdf.gifКоригендум (343.76 KB)

doc.gifВъпроси и отговори - 1 част (128 KB)

doc.gifВъпроси и отговори - 2 част (104 KB)

Пакет с документи за кандидатстване:

pdf.gifНасоки за кандидатстване - на български език (10.46 MB)

pdf.gifНасоки за кандидатстване - на английски език (8.93 MB)

xls.gifФормуляр за кандидатстване (9.25 MB)

doc.gifАнекс А1. Резюме на проекта (86 KB)

xls.gifАнекс А2. Логическа матрица (38.5 KB)

doc.gifАнекс А3. Автобиографии на членовете на ръководния екип на проекта (96 KB)

doc.gifАнекс А4. Партньорско споразумение (2 MB)

doc.gifАнекс А5. Декларация за допустимост (99.5 KB)

doc.gifАнекс А6. Клетвена декларация (94 KB)

doc.gifАнекс А7. Декларация за ангажираност (85.5 KB)

doc.gifАнекс С Договор за субсидия (230.5 KB)