Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Наръчник за изпълнение на проекти

Указания

pdf.gifРъководство за изпълнение на проектите (1.18 MB) (PIM) Версия 2.1/ април 2012

Приложения

pdf.gifПриложение 1 (330.23 KB) “Формуляр за финансова идентификация”

unknown.gifПриложение 2 (120 KB) “Искане за промяна в договора”

unknown.gifПриложение 2.1 (25 KB) “Декларация за отказ”

unknown.gifПриложение 2.2 (38.5 KB) “Таблица за промяна на бюджета”

unknown.gifПриложение 3 (189 KB) “План за обществени поръчки”

xls.gifПриложение 4 (83.5 KB) “Доклад за напредъка”_ревизиран_ февруари 2012

unknown.gifПриложение 4.1 (155 KB) “Финален доклад-обобщение”

rar.gifПриложение 5 (223.19 KB) “Искане за Първо ниво на контрол ” версия.1.1_октомври2011

xls.gifПриложение 6 (163.5 KB) “Опис на фактури”_ревизиран_ 2.1

unknown.gifПриложение 7 (590 KB) “‘Искане за плащане”_ревизиран_ февруари 2012

unknown.gifПриложение 8 (188 KB) "Възражение за неверифицирани разходи"

unknown.gifПриложение 9 (94.5 KB) “Комуникационен план”

unknown.gifПриложение 10 (982.5 KB) “Правила за визуализация”

unknown.gifПриложение 11 (27 KB) "Декларация -ДДС"

unknown.gifПриложение 12 (27 KB) "Декларация -Двойно финансиране"