Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Обществени поръчки

Избор на подизпълнител

Практическо ръководство и общи приложения (PRAG)

rar.gifПримерно досие за услуга (676.63 KB) – Избор на изпълнител с една оферта

rar.gifПримерно досие за доставка (671.48 KB)  - Избор на изпълнител с една оферта

rar.gifПримерно досие за услуга (413.55 KB) - Избор на изпълнител с три оферти

rar.gifПримерно досие за доставка (653.6 KB)  - Избор на изпълнител с три оферти

rar.gifПримерно досие за строителна дейност (1.2 MB)  - Избор на изпълнител с три оферти /Национална Отворена процедура