Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Комуникация и информация

pdf.gifКомуникационен план на програмата (655.43 KB) за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция

rar.gifРъководство за визуална идентификация (3.14 MB) (VIG)

rar.gifЛого на програмата (94.21 KB)

rar.gifОбразци за визуализация (798.67 KB)