Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Първо ниво на контрол

16.10.14 | Първо ниво на контрол

Указания за контрольори първо ниво на контрол

ukazanie_1_15.10.2014.pdf (161.93 KB) ukazanie_2_15.10.2014.pdf (313.33...

02.09.14 | Новини

Aктуализирана версия на Указанията за първо ниво на контрол

Министерството на регионалното развитие на Република България (Управляващ орган) публикува актуализирана версия на Указанията за първо ниво на контрол по Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по ИПП. Актуализираната версия и всички...

13.06.13 | Първо ниво на контрол

Първо ниво на контрол

Министерството на регионалното развитие (Управляващ орган) публикува Указанията за първо ниво на контрол по програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП. FLC_Guide_ver.3.4_June_2013.pdf (3.75 MB) FLC_Guide_06.2013.rar (13.4...