Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Project Implementation Manual - 3rd Call

26.06.14 | Новини

Актуализирана версия на Наръчника за изпълнение на проекти по Програмата за ТГС по ИПП България - Турция- Трета покана

На вниманието на бенефициентите по договорите за субсидия по Третата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция. Управляващият орган на Програмата актуализира Наръчника...

07.03.14 | Новини

Министерство на европейските въпроси, Република Турция (Национален партниращ орган) публикува превод на Наръчника за изпълнение на проекти по третата покана на Програмата за ТГС по ИПП България - Турция на турски език.

Неофициалният превод на Наръчника за изпълнение на проекти по Третата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция може да изтеглите от...

07.02.14 | Новини

Публикувано е Ръководство за изпълнение на проектите, финансирани по Третата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция

Управляващият орган (УО) публикува Ръководство за изпълнение на проектите (PIM), финансирани по Третата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция. Целта на Ръководството е да предостави на Водещите партньори (и на...