Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Втора покана

23.05.13 | Новини

Списък на допълнително финансирани проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Управляващ орган) публикува списък на допълнително финансирани проекти по Втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция...

12.02.13 | Новини

Списък на финансираните проекти по Втората покана

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Управляващ орган) публикува списък на финансираните проекти по Втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България- Турция. Към 7...