Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Трета покана

07.05.14 | Новини

Списък с проекти, финансирани по Третата покана за набиране на проектни предложения

Министерството на регионалното развитие (Управляващ орган) публикува списък на финансираните проекти по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България- Турция. Към 1 Април 2014 г. са сключени...