Calendar

August 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Newsletter

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Partner search database

Конференция „Европейско териториално сътрудничество в Република България - постиженията водят до нови перспективи“

23.09.15 | News

13 октомври 2015 г., София

На 13-ти октомври 2015 г., в град София ще се проведе конференцията „Европейско териториално сътрудничество в Република България - постиженията водят до нови перспективи“, организирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

На прехода между два програмни периода събитието ще постави официално началото на изпълнението на ИНТЕРРЕГ програмите за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г. в България, както и ще бъде важен форум за представяне на постиженията и добри примери от европейското териториално сътрудничество през предходния период. Очаква се в конференцията да се включат представители на институции и организации, които участват в процеса на териториално сътрудничество: Европейската комисия, Управляващи и Национални партниращи органи, регионални и местни власти, бенефициенти и др. Допълнителна информация за темите на конференцията е предоставена в приложената програма.

Поради ограничения брой места, участието в конференцията е със задължителна предварителна регистрация. Регистрацията е отворена до 30-ти септември 2015, 17:00ч. За регистрация изпратете попълнен регистрационен формуляр по електрона поща на следния адрес: IDelchev@mrrb.government.bg и AOgrak@mrrb.government.bg

Регистрационен формуляр.

Предварителна програма.