Takvİm

Ekim 2021
Pt Sa Ça Pr Cu Ct Pz
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Bülten

Programla ilgili güncel duyuruları düzenli olarak almak için lütfen e-posta adresinizi aşağıya giriniz.

ORTAK ARAMA VERİTABANI

Bulgaristan –Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Program Belgesi Nihai Taslağı onay için Avrupa Komisyonuna sunulmuştur.

24.09.14 | Ana sayfa

Bulgaristan –Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programının Ulusal Otoritesi olan Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı 15 Eylül 2014 tarihinde, Programın içeriğine ilişkin ve 2014-2020 Dönemi Program Belgesi ile eklerinin Avrupa Komisyonuna sunulmak üzere gönderilmesine dair onayını iletmiştir.

İlave olarak, Bulgaristan Cumhuriyeti  Bakanlar Kurulu 17 Eylül 2014 tarihindeki olağan toplantısında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki IPA Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Dönemine dair Program içeriğini kabul ettiğine dair karar almıştır. Bulgaristan-Türkiye IPA SÖİ 2014-2020 Dönemi Program Belgesi nihai taslağı 19 Eylül 2014 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun onayına sunulmuştur.

2014-2020 döneminde uygulanacak olan Program, iki ülke arasındaki ortaklığı teşvik etmek ve sınır bölgelerinin gelişmesini sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesi için fırsatlar yaratacaktır. Bu program aşağıdaki Tematik öncelikler altında destek sağlamayı öngörmektedir.

  • Çevrenin korunması ve iklim değişikliğine uyumunun ve hafifletilmesinin teşvik edilmesi, risk önleme ve yönetim
  • Turizmin ve kültürel ve doğal mirasın teşvik edilmesi

 

Programın hedef grup ve yararlanıcıları, bölgesel ve yerel kalkınma politikalarının geliştirilmesi, iyi uygulamalar ile bilgi ve kullanımını geliştirmenin ön koşulu olmak suretiyle, ulusal, bölgesel ve yerel idareler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları, kültür ve eğitim kurumlarıdır.

Bulgaristan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Sınır ötesi işbirliği programının 2014-2020 döneminde uygulanması için tahsis edilen fon 29.642.894,12 Avro olup bunun 25.196.460 Avro’luk kısmı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) tarafından sağlanmıştır. Bulgaristan ve Türkiye’nin ulusal katkıları proje ortaklarının onaylanmış bütçesinin % 15 ‘ini oluşturmaktadır.

Taslak programın metnine buradan ulaşabilirsiniz.

rar.gifAnnexes_1_4_BG_TR.rar (5.28 MB)

rar.gifAnnexes_5_11_BR_TR.rar (6.12 MB)