Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı

STRATEJİK HEDEFLER

Sınırötesi işbirliği programının nihai hedefi daha güçlü bir Avrupa işbirliği ve bütünleşmesine hizmet etmek amacıyla Bulgaristan-Türkiye sınırötesi işbirliği alanında her iki ülkenin güçlü olduğu ana noktalar üzerine kurulu sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma sağlamaktır.

Sınırötesi işbirliği programı, aşağıdaki hedeflere ulaşmak için işbirliği alanlarında fonksiyon üstlenerek nihai hedefine ulaşmaya çalışacaktır:

Her biri sınır bölgesinin farklı potansiyellerini ortaya koyan, programın üç özel hedefinin bölgede büyük etkisinin olması beklenmektedir: 

Sosyal etki:

İktisadi etki: