Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Наръчник за изпълнение на проекти - втора покана

26.06.14 | Новини

Актуализирана версия на Наръчника за изпълнение на проекти по Програмата за ТГС по ИПП България - Турция

На вниманието на бенефициентите по договорите за субсидия по Втората покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция. Управляващият орган на Програмата актуализира Наръчника...

04.12.13 | Новини

Министерство на европейските въпроси, Република Турция (Национален партниращ орган) публикува превод на Наръчника за изпълнение на проекти по Програмата за ТГС по ИПП България - Турция на турски език.

Неофициалният превод на Наръчника за изпълнение на проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция може да изтеглите от...

26.08.13 | Новини

Актуализирана версия на Наръчника за изпълнение на проекти по Програмата за ТГС по ИПП България - Турция

На вниманието на бенефициентите по договорите за субсидия по Втората покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция. Управляващият орган на Програмата актуализира Наръчника...

27.03.13 | Новини

Обновена версия на Наръчника за изпълнение на проекти по Програмата за ТГС по ИПП България - Турция

На вниманието на бенефициентите по договорите за субсидия по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция: Управляващият орган на Програмата актуализира Наръчника за изпълнение на проекти (PIM), версия 3 от м....

19.02.13 | Новини

Обновена версия на Наръчника за изпълнение на проекти по Програмата за ТГС по ИПП България - Турция

На вниманието на бенефициентите по договорите за субсидия по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция: Управляващият орган на Програмата актуализира Наръчника за изпълнение на проекти (PIM), версия 2 от м....

06.12.12 | Наръчник за изпълнение на проекти - втора покана

Публикувано е Ръководство за изпълнение на проектите, финансирани по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция

Управляващият орган (УО) публикува Ръководство за изпълнение на проектите (PIM), финансирани по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция. Целта на Ръководството е да предостави на Водещите партньори (и на...