Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Контакти

Съвместен Технически Секретариат (СТС) Хасково

google_maps.pngУл.”Патриарх Евтимий” №2 Ет.3, офиси (88,89,90,91) , 6300 Хасково,
Тел: +359 38 66 38 88
Факс: +359 38 66 38 88
i_n_delchev@yahoo.com

СТС Антена – Одрин

       Sabuni Mah.

 Saraçlar Caddesi Eser Yavaş İş Merkezi
етаж: 3 офис No:4
22100, Едирне, Турция
Тел. факс: 0090 284 214 9909
 jtsedirne@ab.gov.tr

Министерство на регионалното развитие

1_google_maps.pngОтдел „Външни граници”, Етаж 6,стая 615, 17-19 ”Св.св.Кирил и Методий”,1202 София
Тел: 00359 2 9405 683
Факс: 00359 2 987 07 37
tcm_exbd@mrrb.government.bg
http://www.mrrb.government.bg/

Република Турция -Министерство на европейските въпроси

1_google_maps.pngДирекция „Финансово сътрудничество”, 
Кв. Мустафа Кемал, ул. 6, No: 4, 
06800 Билкент, Анкара – Турция
Тел: +90 312 218 1372
Факс: +90 312 218 14 89
seozturk@ab.gov.tr
http://www.ab.gov.tr/