Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

FAQ

22.03.12 | Общи въпроси

Въпроси и Отговори относно търга за доставка на материали за популяризиране на програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

Документът може да бъде намерен pdf.gifТУК (196.9 KB).

13.01.12 | Подготовка на проекти

Становище на Националния партниращ орган (НПО) относно общи въпроси от потенциални бенефициенти, свързани с Втората покана за набиране на проектни предложения по финансираната от ИПП Програма за ТГС между България и Турция

Националния партниращ орган (НПО) публикува информация относно важни неща, които бенефициентите следва да имат предвид при кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения по финансираната от ИПП Програма за ТГС между България и Турция.
От ТУК може да прочетете съобщението.

06.01.12 | Подготовка на проекти

Позиция на Управляващия орган (УО) по често задавани въпроси от потенциалните бенефициентите по Втората покана за набиране на проектни предложения на програмата за ТГС България – Турция (2 част)

Втора част на Въпроси и Отговори, относно условията за кандидатстване по Втората покана може да намерите ТУК.

10.10.11 | Изпълнение на проекти

Често задавани въпроси (актуализирано на 03.10.2011)

Отговори от Управляващия орган на често задавани въпроси от потенциални бенефициенти по Програмите за трансгранично сътрудничество можете да намерите ТУК. (актуализирано на 03.10.2011 г.)

   123 > >>