Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Програмни документи

Програмни документи

Програмата за трансгранично сътрудничество

по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Турция, одобрена от Европейската комисия на 20 декември 2007 г. с референтен номер C (2007) 6477.