Bülten

Programla ilgili güncel duyuruları düzenli olarak almak için lütfen e-posta adresinizi aşağıya giriniz.

Üçüncü teklif çağrısı

11.02.13 | Davet

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı 
(Yönetim Makamı),

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı,
(Ulusal Otorite)

ile işbirliği çerçevesinde,

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın mali desteği ile Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik proje tekliflerinin verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Mevcut teklif verme çağrısı kapsamındaki yaklaşık tutar olarak 4.697.172 avro, her iki ülkeden gelen proje teklifleri için kullanılabilir durumdadır. Proje teklifleri  aşağıdaki öncelik alanlarından birini hedeflemelidir:

  1. Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Gelişme
  2. Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi

Nihai amaç, yerel ve bölgesel otoritelerin, sivil toplum kuruluşları ve iş derneklerinin, kültür ve eğitim kurumları vb. kuruluşların, Bulgaristan’da İktisadi Bölge Birimleri Sınıflandırması (IBB-NUTS) III. Düzey’e uygun olan idari-bölgesel birimler olarak Burgas, Yambol, Haskovo ile Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illeri olmak üzere Program alanında ortak projeler geliştirmeleri ve uygulamaları konusunda kapasitelerinin artırılması yönünde olacaktır.

Başvuru Rehberi ile Başvuru Paketi’ne aşağıdaki internet sayfalarından ulaşmak mümkündür: www.ipacbcbgtr.euwww.mrrb.government.bghttp://www.ab.gov.tr ve www.eufunds.bg

Proje tekliflerinin Başvuru Rehberi’nde belirtilen adrese teslim edilmesi için son tarih 12 Nisan 2013, saat 17:30 (yerel saat) olarak belirlenmiştir. Bu teklif duyurusuyla ilgili bilgilendirme toplantıları Bulgaristan’da ve Türkiye’de düzenlenecektir. Bu toplantıların yeri ve zamanı www.ipacbc-bgtr.euwww.mrrb.government.bg ve http://www.ab.gov.tr internet sayfalarından duyurulacaktır.

Ek bilgi için: Ortak Teknik Sekreterya (OTS) – Haskovo +359 38 663 888

Önemlidir! Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Üçüncü Teklif Verme Çağrısının Başvuru Süresi Uzatılmıştır

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı üçüncü teklif verme çağrısı proje tekliflerinin son teslim süresi 29 Nisan 2013 tarihi saat 17:30’a kadar uzatılmıştır.

pdf.gifCorrigendum_1.doc.pdf (207.31 KB)

Bulgaristan – Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı üçüncü teklif çağrısı ile ilgili olarak Yönetim Makamının potansiyel faydalanıcılar tarafından sıkça sorulan sorulara yönelik beyanı

pdf.gifFAQ_QA_TR_revised.pdf (248.57 KB)

Başvuru Paketi:

pdf.gifBaşvuru Rehberi_- Üçüncü teklif çağrısı.pdf (7.81 MB)

xls.gifApplication_Form_BGTR_3rd_call.xls (9.59 MB)

doc.gif1_Annex_A.1_Project_Summary.doc (86 KB)

xls.gifEk_A.2_Mantıksal Çerçeve.xls (38 KB)

doc.gifEk_A.3_CV.doc (96 KB)

rtf.gifEk_A.4_Ortaklık Anlaşması.rtf (1.31 MB)

pdf.gifEk_S Hibe Sözleşmesi.pdf (2.36 MB)