Bülten

Programla ilgili güncel duyuruları düzenli olarak almak için lütfen e-posta adresinizi aşağıya giriniz.

Uygun Ortaklar

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınırötesi Programı’na dâhil olan her ortağın sahip olması gereken uygunluk şartları şunlardır:

  • Yasal olarak kurulmuş kuruluşlar olmak (tüzel kişi)
  • Bulgaristan ve Türkiye arasında belirlenen uygun sınır bölgesinde kurulmuş olmak
  • Kâr amacı gütmemek ve

Aşağıdaki kuruluş türlerinden biri olmak:

  • Yerel/bölgesel/ulusal otoriteler veya yerel/bölgesel/ulusal otoritelerin yardımcı yapıları. Yerel/bölgesel/ulusal yapının tüzel kişilik teşkil etmediği veya edemediği durumlarda, yerel/bölgesel/ulusal yapının varsa yasal olarak kurulmuş merkez teşkilatı proje ortağı olabilir;
  • Ulusal ve bölgesel ajanslar (merkezi, bölgesel ve belediye seviyesinde yetkili); milli park idareleri; yerel/bölgesel orman müdürlükleri; sağlık kuruluşları; kültürel kuruluşlar; halkevleri; bölgesel iş ve işçi bulma kurumları; ticari destek kuruluşları, yerel ticari ajanslar, kalkınma ajansları, Ticaret Odaları, Bilgi ve İletişim Teknolojileri kalkınma ajansları,  sivil toplum kuruluşları veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlar; eğitim, staj ve Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Kuruluşları, işveren ve üretici birlikleri; işçi sendikaları; diğer kamu kuruluş ve birlikleri; üniversite, lise ve kütüphaneler gibi; Euro Regions kapsamındaki inisiyatifler, veya yukarıdakilerden iki veya daha fazlasını kapsayan birlikler;
  • Ortaklarıyla birlikte doğrudan projenin hazırlığından ve yönetiminden sorumlu olmak, aracı olmamak;
  • Program Ortak Yapısı’yla (Yönetim Otoritesi (MA), Ulusal Otorite (NA), Yetkilendirme Otoritesi (CA), Denetim Otoritesi (AA), Ortak İzleme Komitesi (JMC) ve Ortak Teknik Sekretarya (JTS) ile çıkar çatışmasına düşmemek. Kontrat sırasında bir çıkar çatışması olduğu takdirde faydalanıcı, Yönetim Otoritesi’ni (MA) derhal bilgilendirmelidir.

ÖNEMLİ! Ayrıntılı uygun ortaklar listesine her bir Teklif Çağrısı için oluşturulan Başvuru Rehberi’nden erişilebilir.