Bülten

Programla ilgili güncel duyuruları düzenli olarak almak için lütfen e-posta adresinizi aşağıya giriniz.

İkinci teklif çağrısı

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Gelişme ve İskan Bakanlığı
(Yönetim Makamı),

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı,
(Ulusal Otorite)

ile işbirliği çerçevesinde,

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınırötesi İşbirliği Programı’nın finansal desteği ile, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınırötesi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik proje tekliflerinin verilmesi duyurusunda bulunmaktadır. Mevcut teklif verme duyurusu kapsamındaki gösterge tutar olarak 8.941.025 EUR, her iki ortak ülkeden gelen proje teklifleri için kullanilabilir durumdadır. Proje teklifleri  aşağıdaki öncelik alanlarından birini hedeflemelidir:

  1. Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Gelişme
  2. Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi

Nihai amaç; yerel ve bölgesel otoritelerin, sivil toplum kuruluşları ve iş derneklerinin, kültür ve eğitim kurumları vb. kuruluşların, Bulgaristan’da NUTS III’e uygun olan idari-bölgesel birimler olarak Burgas, Yambol, Haskovo ile Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illeri olmak üzere sınır-ötesi bölgede ortak projeler geliştirmeleri ve uygulamaları konusunda kapasitelerinin arttırılması yönünde olacaktır.

Başvuru Rehberi ile Başvuru Paketi’ne şu web adreslerinden ulaşmak mümkündür: www.ipacbc-bgtr.eu, www.mrrb.government.bg, http://www.abgs.gov.tr ve www.eufunds.bg

Proje Tekliflerinin Başvuru Rehberi’nde belirtilen adrese teslim edilmesi için son tarih 8 Aralık 2011, saat 17:30 (yerel saat) olarak belirlenmiştir. Bu teklif duyurusuyla ilgili Bulgaristan ve Türkiye’de bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantıların yeri ve zamanı www.ipacbc-bgtr.eu, www.mrrb.government.bg ve http://www.abgs.gov.tr web sitelerinde duyurulacaktır.

Ek bilgi için: Ortak Teknik Sekreterya (OTS) – Haskovo +359 38 663 888, OTS – Yerel Ofis – Edirne: +90 284 213 18 53

ÖNEMLİ! İkinci Proje Teklif Duyurusu kapsamında proje önerilerinin sunulması için son tarih uzatılmıştır.
Bulgaristan- Türkiye IPA Sınırötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Duyurusu kapsamında proje tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi 16 Ocak 2012, saat 17:30 tarihine kadar uzatılmıştır.

pdf.gifDeğişiklik Kararı (343.76 KB)

doc.gifSorular ve Cevaplar (1. Bölüm) (112.5 KB)

doc.gifSorular ve Cevaplar (2. Bölüm) (98 KB)

Başvuru Paketi:

pdf.gifBaşvuru Rehberi (8.93 MB)

xls.gifBaşvuru Formu (9.25 MB)

doc.gifEk_A.1_Proje Özeti (86 KB)

xls.gifEk_A.2_Mantıksal Çerçeve (38.5 KB)

doc.gifEk_A.3_CV(96 KB)

doc.gifEk_A.4_Ortaklık Anlaşması (2 MB)

doc.gifEk_A.5_Uygunluk Beyanı (99.5 KB)

doc.gifEk_A.6_Yeminli Beyan (94 KB)

doc.gifEk_A.7_Bağlılık Beyanı (85.5 KB)

doc.gifEk_C_Hibe Sözleşmesi (230.5 KB)