Bülten

Programla ilgili güncel duyuruları düzenli olarak almak için lütfen e-posta adresinizi aşağıya giriniz.

ÖNCELİK EKSENİ

ÖNCELİK EKSENİ 1:  SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL VE İKTİSADİ KALKINMA

Müdahale Alanı 1.1: Sosyal kalkınmanın ve sosyal uyumun geliştirilmesi
Müdahale Alanı 1.2: İktisadi rekabet edebilirliğin artırılması:
Müdahale Alanı 1.3: İşbirliği alanındaki iktisadi potansiyelin geliştirilmesi için altyapısal destek verilmesi;

ÖNCELİK EKSENİ 2 – HAYAT KALİTESİNİN ARTIRILMASI

Müdahale Alanı 2.1: Çevrenin, doğanın ve tarihi ve kültürel mirasın korunması;
Müdahale Alanı 2.2: Doğal kaynakların, kültürel ve tarihi mirasın sürdürülebilir kullanımı için kapasite geliştirme çalışmaları yapılması;

ÖNCELİK EKSENİ 3 – TEKNİK YARDIM

Bu öncelik ekseninin amacı Sınırötesi Programın etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesini ve uygulanmasını sağlamaktır.