Bülten

Programla ilgili güncel duyuruları düzenli olarak almak için lütfen e-posta adresinizi aşağıya giriniz.

Birinci teklif çağrısı

Bulgaristan – Türkiye IPA Sınırötesi İşbirliği Programı

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve İskân Bakanlığı
(Yönetim Otoritesi)

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
(Ulusal Otorite)

ile işbirliğinde;

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınırötesi Programı’nın mali desteğiyle, Bulgaristan ile Türkiye arasında proje teklifleri yoluyla sınırötesi işbirliğini artırmak amaçlanmaktadır. Şu anki Teklif Çağrıları kapsamında her iki ülkenin teklif çağrılarına 6.293.611 EUR’luk sembolik bir miktar tahsis edilmiştir. Teklif çağrıları aşağıda belirtilen öncelik alanlarını hedeflemelidir:

  1. Sürdürülebilir Sosyal ve İktisadi Kalkınma
  2. Hayat Kalitesinin Artırılması

Nihai amaç, yerel ve bölgesel otoritelerin, sivil toplum ve ticaret örgütlerinin, eğitim ve kültür kurumlarının vs. kapasitelerini geliştirmek ve Bulgaristan’ın (Burgaz, Yanbol, Hasköy) ve Türkiye’nin (Edirne, Kırklareli) NUTS III düzeyindeki sınır şehirleriyle ortak projeler geliştirmek ve uygulamaktır.

Aşağıdaki web sitelerinde Başvuru Rehberi’nin ve Başvuru Paketi’nin tamamı yer almaktadır: www.ipacbc-bgtr.eu, www.mrrb.government.bg, www.bgregio.eu http://soi.tika.gov.tr ve www.eufunds.bg

Mevcut Teklif Çağrıları için Başvurucular için Rehber’de yer alan adreste de belirtildiği gibi teklifler için son gün 28 Aralık 2009 ve yerel saat ile saat 16.00’dır. Bu teklif çağrısı için bilgilendirme toplantıları Bulgaristan’da ve Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Aşağıdaki web sitelerinde söz konusu toplantıların yer ve zamanları duyurulacaktır. www.ipacbc-bgtr.eu, www.mrrb.government.bg, www.bgregio.eu ve http://soi.tika.gov.tr

Daha fazla bilgi için:

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakanlığı: +359 2 9405 683,

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı +90 (312) 508 1157.
 

doc.gifQuestions and answers - 07.12.09 (389 KB)

pdf.gifApplicant's Guide - English language (1.53 MB)

pdf.gifApplicant's Guide - Turkish language (1.42 MB)

rar.gifApplication Form (NEW version) (733.98 KB)

doc.gifAnnex A 1 Project summary (264 KB)

doc.gifAnnex A 2 CV (275.5 KB)

doc.gifAnnex A 3 Partnership agreement (4.78 MB)

doc.gifAnnex A 4 Declaration of eligibility (279.5 KB)

doc.gifAnnex A 5 Sworn statement (273.5 KB)

doc.gifAnnex A 6 Declaration of commitment (30.5 KB)

doc.gifAnnex C Subsidy contract (207.5 KB)