Bülten

Programla ilgili güncel duyuruları düzenli olarak almak için lütfen e-posta adresinizi aşağıya giriniz.

Yasal dayanak

Program belgeleri

Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi Programı

Avrupa Komisyonu tarafından C (2007) 6477 program referans numarası ile 20 Aralık 2007’de onaylanan

İlgili mevzuat

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 1085/2006

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 1085/2006 No.lu ve 17 Temmuz 2006 tarihli Konsey Tüzüğü (EC).

İlgili mevzuat

Komisyon Tüzüğü No 718/2007

Katılım Öncesi Yardım Aracı'nı tesis eden 1085/2006 No.lu Konsey Tüzüğünün 718/2007 sayılı Ugulama Tüzüğünü tadil eden 28 Ocak 2010 tarihli ve 80/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü.

İletişim ve Enformasyon

İletişim ve Enformasyon

BG-TR IPA SÖİ Programı İletişim Planı, Görsel Kimlik Rehberi, Program Logoları, Görselleştirme Şablonları, Basın Galerisi.

Diğer

Teklİf verme çağrilari

Program Çıktı ve Sonuçlarının Göstergelerini Değerlendirme Yöntemi.